Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Danh sách Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật huyện Ba Bể

( Cập nhật ngày: 03/07/2024 )

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

1. Ma Thị Cử – Phó chủ tịch UBND huyện
2. Đàm Thị Hảo – Trưởng phòng Tư pháp
3. La Quốc Huyện – CVPHĐND&UBND huyện
4. Lý Mỹ Nguyệt – Chuyên viên PTP
5. Trương Quốc Tuân – HTKL huyện
6. Mã Thị Thoát – P.Trưởng phòng TN&MT
7. Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch HPN
8. Trần Thị Sen – Trưởng phòng nội vụ
9. Mã Thị Thương Oanh – Trưởng phòng NN&PTNT
10. Vũ Xuân Quảng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện
11. Hoàng Văn Hữu  – Trưởng phòng LĐ&TB xã hội huyện
12. Lý Thị Thịnh – Trưởng phòng VHTT huyện
13. Triệu Anh Chư – Chánh văn phòng huyện ủy
14. Trương Quốc Tuân – Hạt Trưởng HKL huyện
15. Âu Văn Thảo – Giám đốc trung tâm y tế
16. Dương văn Toàn – Trưởng phòng TCKH
17. Hà Thị Bé – P. Trưởng phòng KTHT
18. Lý Văn Hoàn  – Chuyên viên PTP
19. Vũ Xuân Sơn – P. Trưởng CA huyện
20. Hoàng Anh Tuấn  – P. Chánh án
21. Hà Hữu Dũng – Viện kiểm sát nhân dân
22. Trần Văn Hương  – Chi cục trưởng CCTHADS huyện
23. Nguyễn Thị Khoa – Chủ tịch liên đoàn lao động
24. Hoàng Văn Mười – P. Chủ tịch Hội nông dân
25. Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội phụ Nữ
26. Lý Anh Dũng – Bí thư đoàn
27. Nguyễn Ánh Tiếp  – Ban chỉ huy QS huyện
28. Hoàng Ngọc Giang – PĐT đội CSGT huyện
29. Phạm Anh Tuấn – P. Chi cục trưởng CCT

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

1. Xã Thượng Gíao

1. Hoàng Thị Hiểu-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Lộc Văn Tứ-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Hà Thị Việt-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Hoàng Đức Mạnh-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Triệu Trần Dưỡng-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Ma Thế Lê-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Dương Thị Thắm-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Phùng Thị Hương-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Nguyễn Thị Thuyên-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Trương Văn Tranh- UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Nguyễn Trọng Hòa-Thôn Mỏ Đá, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Ma Thị Nga-Thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Lưu Hữu Đoàn-Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Hoàng Văn Vân-Thôn Nà Ché, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Triệu Mạnh Hổ-Thôn Nà Hán, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Hoàng Thị Huýnh-Thôn Nà Khuổi, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Vũ Kim Cun-Thôn Nà Mặn, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
18. Đoàn Văn Lực-Thôn Bản Pục, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
19. Triệu Văn Trung-Thôn Khuổi Mòn, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
20. Triệu Khải Văn-Thôn Phia Khao, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
21. Hoàng Văn Thải-Thôn Pác Phai, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
22. Mùng Văn Chài-Thôn Khuổi Slưn, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
23. Lý Văn Bộ-Thôn Nà Săm, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
24. Triệu Văn Chất-Thôn Bản Piềng, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
25. Ma Mạnh Thắng-Thôn Phiêng Toản, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
26. Nông Văn Thoan-Thôn Bản Ngù, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
27. Sằm Thị Thầm-Thôn Nà Chả, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
28. Lộc Văn Sâm-Thôn Dài Khao, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
29. Nông Văn Vũ-Thôn Phiêng Chì, xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
30. Hoàng Thăng Quân-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
31. Trần Văn Ngự-UBND xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn

2. Xã Quảng Khê

1. Triệu Văn Thế-Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Nguyễn Văn Quyết-Thôn Lủng Điếc, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Triệu Duy Chinh-Thôn Bản Pjạc, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Tô Văn Tuần-Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Mạch Văn Dương-Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Đàm Thi Thơ-Thôn Bản Pjạc, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Lục Văn Thạo-Thôn Nà Chom, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Hoàng Văn Nghĩa-Thôn Pù Lùng, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Hoàng Văn Mân-Thôn Tổng Chảo, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Đàm Thanh Trang-Thôn Nà Chom, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Dương Quang Thạo-Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Ma Văn Đô-Thôn Nà Lẻ, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Hoàng Văn Cương-Thôn Bản Pjàn, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Ma Thế Quyên-Thôn Lẻo Keo, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Triệu Đức Thuật- Thôn Bản Pjạc, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Dương Văn Hữu-Thôn Lùng Quang, xã Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Triệu Xào Hoà-Thôn Nà Vài, xã Quảng khê, Ba Bể, Bắc Kạn
18. Triệu Tiến Viện-Thôn Nà Hai, xã Quảng khê, Ba Bể, Bắc Kạn

3. Xã Chu Hương

1. Hoàng Thị Liễu-UBND xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Lê Văn Hùng-UBND xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Triệu Thành Lý-Thôn Bản Trù, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Phạm Văn Tính-Thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Mã Văn Hiển-Thôn Bản Lùng, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Hoàng Văn Lộc-Thôn Phiêng Kèm, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Hứa Thị Luyến-Thôn Bản Xả, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Đặng Tài Phu-Thôn Khuổi Ha, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Đoàn Trung Vinh-Thôn Khuổi Coóng xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Vũ Ngọc Nự-Thôn Lùng Miều, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Lý Đức Kiên-Thôn Nà Nao, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Triệu Văn Đặng-Thôn Nà Quang, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Hoàng Văn Dân-Thôn Pác Chi, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Nông Trung Thông-Thôn Nà Phầy, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Hoàng Văn Lạ-Thôn Nà Ngộm, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Nguyễn Văn Hiện-Thôn Bản Lài, xã Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn

4. Thị trấn Chợ Rã

1. Nông Ngọc Hóa-Chủ tịch HCCB, Thị trấn Chợ rã
2. Lương Văn Hợp-Công chức TP – HT, Thị trấn Chợ rã
3. Phạm Thị Thu Hường-Công chức TP – HT, Thị trấn Chợ rã
4. Lý Thị Lành-Công chức VH – XH, Thị trấn Chợ rã
5. Lộc Thăng Huy-Công chức ĐC – ĐĐ, Thị trấn Chợ rã
6. Dương Xuân Thái-Công chức  ĐC – XD, Thị trấn Chợ rã
7. Lăng Văn Tiến-Chủ tịch HND, Thị trấn Chợ rã
8. Chu Thị Thu Trang-Bí thư ĐTN, Thị trấn Chợ rã
9. Bùi Thị Tươi-Chủ tịch HPN, Thị trấn Chợ rã
10. La Ngọc Tuyến-Chỉ huy trưởng BCHQS, Thị trấn Chợ rã
11. Lý Thị Tới-TKT – TK1, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Đồng Minh Nghệ-TKT – TK2, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Hoàng Việt Thế-TKT – TK3, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Hoàng Minh Tráng-TKT – TK4, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Dương Đức Hoan-TKT – TK5, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Hoàng Minh Hường-TKT – TK6, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Dương Văn Hoàng-TKT – TK7, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
18. Sằm Văn Phương-TKT – TK8, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
19. Lý Ngọc Thanh-TKT – TK9, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
20. Vi Văn Dục-Phó CTHĐND, Thị trấn Chợ rã
21. Mã Văn Luân-CT MTTQ, Thị trấn Chợ rã, Ba Bể, Bắc Kạn
22. Đặng Thị Quỳnh-Phó CTUBND, Thị trấn Chợ rã

5. Xã Hoàng Trĩ

1. Nông Văn Dũng-UBND xã Hoàng Trĩ, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Trần Văn Khiêm-Thôn: Nà Cọ – xã Hoàng Trĩ, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Dương Văn Đồng-Thôn: Bản Duống -xã Hoàng Trĩ, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Ma Văn Tập-Thôn: Nà Lườn – xã Hoàng Trĩ, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Triệu Xuân Tài-Thôn: Nà  Diếu – xã Hoàng Trĩ, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Ma Văn Minh-Thôn: Nà  Slải – xã Hoàng Trĩ, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Triệu Kim Tiền-Thôn: Coọc Mu- xã Hoàng Trĩ, Ba Bể, Bắc Kạn

6. Xã Hà Hiệu

1. Lâm Văn Nghiệp-UBND xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Hoàng Văn Tạo-UBND xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Hoàng Văn Công-UBND xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Hoàng Văn Xuyên-UBND xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Hoàng Thị Thầm-UBND xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Đồng Thị Hoài Thơm-UBND xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Lê Văn Thái-Thôn Nà Mèo, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Lường Văn Đoạt-Thôn Cốc Lùng, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Hoàng Thị Hằng-Thôn Vằng Kè, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Đàm Văn Hoài-Thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Ma Thế Anh-Thôn Chợ Giải, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Hà Thị Liễu-Thôn Khuổi Mản, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Ma Vĩnh Phú-Thôn Cốc Lót, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Lý Ngọc Dũng-Thôn Nà Dài, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Dương Thị Trang-Thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Triệu Vần Hin-Thôn Đông Đăm, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Đặng Chàn Dồng-Thôn Lủng Tráng, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn

7. Xã Nam Mẫu

1. Mạch Thị Mới-thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu
2. La Thị Vẻ-thôn Pác Nghè, xã Địa Linh
3. Hoàng Văn Chuyền-thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu
4. Phùng Văn Tú-thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu
5. Lý Văn Thiết-thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu
6. Linh Văn Tình-thôn Nặm Dài, xã Nam Mẫu
7. Nông Văn Thuần-thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu
8. Thào Văn Dâư-thôn Khâu Qua, xã Nam Mẫu
9. Bàn Văn Hoàng-thôn Nà Nghè, xã Nam Mẫu
10. Hoàng Văn Lành -thôn Đán Mẩy, xã Nam Mẫu
11. Dương Văn Tu-thôn Nà Phại, xã Nam Mẫu

8. Xã Phúc Lộc

1. Nông Văn Nhược-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
2. La Văn Điệp-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Nông Thị Tỷ-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Nông Văn Tuần-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Mùng Đức Hà-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Trần Thị Cúc-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Hoàng Văn Toán-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Nguyễn Văn Tú-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Hoàng Văn Tâm-UBND xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Ông Đặng Tà Dất -Phia Phạ, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Ông Nguyễn Văn Đạo-Khuổi Trả, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Ông Hoàng Văn Sinh-Khuổi Pết, xã  Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Ông Nông Văn Thành-Khuổi Tầu, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Ông Đặng phụ Phin-Phiêng Chì , xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Ông Trương Văn Tểnh-Nhật Vẹn, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Ông Bàn Kiềm Chiêu-Nà Ma, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Ông Lường Văn Hoan-Nà Hỏi, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
18. Ông Lý Văn Lai-Cốc Muồi, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
19. Ông Phùng Vờn Phin-Cốc Diển, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
20. Ông Dương Văn Đồng-Phia Khao, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
21. Ông Nông Văn Quân-Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
22. Ông Nông Văn Hoan-Bản Luộc, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
23. Ông Nông Văn Đạt-Nà Khao, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
24. Ông La Văn Thành-Vằng Quan, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
25. Bà Phùng Thị Nhất-Khuổi Luội, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn
26. Bà Phùng Thị Dất-Lủng Piầu, xã Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn

9. Xã Yến Dương

1. Ma Thế Hanh-Thôn Nà Giảo, xã Yến Dương
2. Hứa Văn Du-Thôn Khuổi Luồm, xã Yến Dương
3. Triệu Hữu Trình-Thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương
4. Triệu Thị Ngọc-Thôn Bản Lạ, xã Yến Dương
5. Nông Thị Loan-Thôn Nà Viến, xã Yến Dương
6. Hoàng Đình Khuê-Thôn Nà Giảo, xã Yến Dương
7. Tô Thị Bưởi-Thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương
8. Hoàng Văn Thái-Thôn Khuổi Luồm, xã Yến Dương
9. Vy Thị Tường-Thôn Ná Nghè, xã Yến Dương
10. Triệu Thị Phương-Thôn Nà Pài, xã Yến Dương, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Triệu Thị Huế-Thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương

10. Xã Khang Ninh

1. Trần Thị Môn-Chủ tịch UBMTTQ xã Khang Ninh, Ba Bể
2. Nguyễn Thị Hường-Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khang Ninh, Ba Bể
3. Dương Quốc Khánh-Bí thư Đoàn Thanh niên xã Khang Ninh
4. Nông Văn Tiền-Chủ tịch Hội Nông dân xã Khang Ninh
5. Lường Thị Bích Son-Công chức Tư pháp – Hộ tịch, xã Khang Ninh
6. Trịnh Thị Thắm-Công chức Địa chính – Đất đai xã Khang Ninh
7. Triệu Thị Hiền-Công chức Địa chính – Nông lâm, xã Khang Ninh
8. Nông Thị Niềm-Công chức Văn hóa – Xã hội,  xã Khang Ninh
9. Hoàng Dương Thụy -CHT Ban CHQS, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Dương Văn Lanh-thôn Đồn Đèn, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Vũ Văn Sỹ-thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Hoàng Tiến Sơn-thôn Nà Hàn, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Dương Văn Uông-thôn Bản Vài, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Nông Đức Thăng- thôn Khau Ban, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Nguyễn Văn Trường- thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Dương Văn Bọc-thôn Bản Nản, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Nguyễn Văn Khánh- thôn Pác Nghè, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
18. Hứa Văn Tuyển- thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
19. Hà Văn Trung-thôn Nà Mằm, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
20. Lý Hữu Phụng- thôn Nà Mơ, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
21. Lý Văn Hùng-thôn Nà Cọ, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
22. Triệu Hữu Cán- thôn Củm Pán, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
23. Bàn Văn Ton- thôn Nà Niềng, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
24. Bàn Văn Dất- thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn

11. Xã Bành Trạch

1. Lôi Thị Thiềm-Công chức TP-HT, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Ma Thế Thập-Công chức TP-HT, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Hà Thị Tuyết-CTHND, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Đồng Thị Thiếm-CTMTTQ, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Nguyễn VănTrường-CTHCCB, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Trương văn Thế-BTĐTN, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Chu Thị Bời-CTHPN, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Triệu Văn Lai-thôn Pàn Han, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Lã Văn Thùy-thôn Khuổi slẳn, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
10. NguyễnVăn Chung-thôn Bản Hon, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Nông Văn Quy-thôn Lủng Điếc, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Chu Đức Hoàng- thôn Nà Lần, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Ma Văn Vẹ- thôn Pác Châm, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Nông  Văn Nghĩa- thôn Nà Dụ, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Sằm Văn Hữu- thôn Pác Pỉn, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Phùng Văn Pu- thôn Khuổi Khét, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Nông Văn Huân- thôn Nà Nộc, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
18.Triệu Sành Chòi-thôn Tổm Làng, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
19. Triệu Văn Đức-thôn Nà Còi, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn
20. Lý Văn Minh- thôn Bản Lấp, xã Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn

12. Xã Đồng Phúc

1. Hoàng Thị Hạc-UBND xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Triệu Đức Chu-UBND xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Hoàng Văn Ngôn-UBND xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Hoàng Thị Trong-UBND xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Chu Thị Quyến-UBND xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Vi Văn Đức-UBND xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Lường Văn Oai-Thôn Cốc Coọng, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Hoàng Văn Huyên-Thôn Nà Đứa, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Bế Thị Len-Thôn Nà Bjoóc, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Phạm Văn Sơn-Thôn Nà Khâu, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Lý Văn Thình-Thôn Nà Phạ, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Hoàng Văn Thừa-Thôn Nà Cà, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Hoàng Văn Sứ-Thôn Bản Chán, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Triệu Tiến Quỳnh-Thôn Tẩn Lùng, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Triệu Văn Thắng-Thôn Khưa Quang, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Triệu Xuân Phương-Thôn Lủng Mình, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Triệu Thị Thái-Thôn Nà Bjoóc, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
18. Lý Văn Tuân-Thôn Nà Thẩu, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
19. Lý Đình Quảng-Thôn Cốc Phấy, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn

13. Xã Mỹ Phương

1. Lý Văn Ba – thôn Nà Lầu, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Hoàng Trung Thâm – thôn Mỹ Vy, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Nông Văn Tam -thôn Bjoóc Ve, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Nông Chí Thanh – thôn Pùng Chằm, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Triệu Thành Vượng – thôn Khuổi Lùng, xã Đồng Phúc, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Hoàng Hà Bắc – thôn Thạch Ngõa 1, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Hoàng Hà Đoạn – thôn Thạch Ngõa 2, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Hoàng Thị Lơ – thôn Khuổi Sliến, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Nông Văn Thực- thôn Nà Phiêng, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Đặng Khải Hương- thôn Vằng Kheo, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Hứa Đình Thành – thôn Bản Hậu, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Vy Văn Thẩn – thôn Nà Cà
13. Ma Thế Diệp – thôn Cốc Muồi, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Dương Thị Bé – thôn Phiêng Phường, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Dương Thị Tấm -thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Hoàng Hà Miên- Chủ tịch Hội phụ nữ xã
17. Đổng Văn Áo – Công chức Tư pháp – HT xã

14. Xã Địa Linh

1. Hoàng Thị Ly-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
2. Triệu Văn Cường-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
3. Nông Thị Kiều-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
4. Trương Quốc Hiệu-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
5. Mã Văn Công-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
6. Vi Văn Bình-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
7. Lý Văn Lang-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
8. Lý Hoàng Nam-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
9. Hoàng Văn Thâm-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
10. Trần Văn Điền-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
11. Bế Sỹ Lượng-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
12. Nông Thị Vân-UBND xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
13. Hoàng Thị Thu Trang-UBND xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Triệu Văn Tương-Thôn Cốc Pái, xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Hoàng Tiến Phủ-Thôn Nà Cáy, xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Âu Văn Họa-Thôn Bản Váng, xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn
17. Nguyễn Văn Thiên-Thôn Tiền Phong, xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn
18. Ninh Văn Thế-Thôn Nà Đúc, xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
19. Hứa Văn Thâm-Thôn Tát Dài, xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
20. Chỉ Văn Kiến-Thôn Pác Nghè, xã Địa Linh,Ba Bể, Bắc Kạn
21. Dương Thị Thuý Hường-Thôn Nà Mô, xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn

15. Xã Cao Thượng

1. Hoàng Văn Lâm-Khuổi Tăng, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
2. Hoàng Hữu Anh-Bản Cải, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
3. Đặng Văn Hoàn-Nặm Cắm, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
4. Nguyễn Văn Hữu-Khuổi Tầu, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
5. Giàng Văn Huy-Ngạm Khét, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
6. Lý Văn Phong-Bản Cám, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
7. Vũ Ngọc Lợi-Nà SLiến, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
8. Hoàng Văn Khìn-Khuổi Hao, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
9. Dương Văn Tịnh-Tọt Còn, xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
10. Hoàng Văn Thuấn-UBND xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
11. Dương Văn Luật-UBND xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
12. Hoàng Văn Lê-UBND xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
13. Hoàng Văn Trường-UBND xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
14. Long Thị Xuyến-UBND xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
15. Nguyễn Văn Tuấn-UBND xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn
16. Vy Văn Vỹ-UBND xã Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn

Ds BCV,TTVPL huyen Ba Be


TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC