Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

( Cập nhật ngày: 10/07/2024 )

Ngày 09/07/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh:

Chi tiết danh sách: DS BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 2024


TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC