Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội LHPN huyện Na Rì: Tích cực thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2024

( Cập nhật ngày: 05/07/2024 )

Sáng 13/6/2024, Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, thành viên Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” cho 59 thành viên Tổ truyền thông cộng đồng xã Dương Sơn và Văn Minh.

Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị những nội dung gồm những kiến thức cơ bản về truyền thông bình đẳng giới; lồng ghép giới; vấn đề giới nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thu hút sự tham gia của nam giới trong phòng, chống bạo lực. Các đại biểu đã thảo luận và mô tả được các vấn đề giới nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số và miề​n núi như: tiếp cận cơ hội kinh tế, việc làm; chăm sóc sức khỏe; giáo dục đào tạo; tiếp cận thông tin và trợ giúp pháp lý; hôn nhân gia đình; bạo lực đối với phụ nữ; gánh nặng công việc chăm sóc không được trả công; tham gia hệ thống chính quyền cơ sở…

Đây là những nội dung cơ bản để thành viên Tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa các định kiến và khuôn mẫu giới, những tập tục văn hóa có hại và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương. Trước đó, từ ngày 03 đến ngày 06/06 huyện Hội đã mở 02 lớp cho 121 thành viên Tổ truyền thông cộng đồng xã Văn Lang, thị trấn Yến Lạc, Kim Lư, Cường Lợi, Sơn Thành./

Tác giả: Ngọc Chiêm – Phòng Tư pháp huyện Na Rì


TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC