Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
 Tin nổi bật
Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Những năm qua, chế độ, chính sách đối với người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, ban hành chính...

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 145.501
Online: 6
°