Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3875 977 hoặc 0209 3811 581

Email: pbgdpl@backan.gov.vn

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 555.030
Online: 33