Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đây thực sự là những bông hoa tươi thắm chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, hướng đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một lãnh đạo tâm huyết với nghề

Với 20 năm gắn bó với ngành Tư pháp Bắc Kạn, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân hiện giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Bắc Kạn. Mặc dù nắm giữ nhiều vị trí, trọng trách nhưng đồng chí đã rất cố gắng, tận tâm với mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng cố gắng vươn lên, nghiêm túc và chuẩn mực trong công việc cũng như đạo đức, lối sống để đảng viên, quần chúng trong đơn vị noi theo, học hỏi.

Trong quá trình công tác, bản thân đồng chí cùng với tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp tập trung quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và gắn liền với yêu cầu thực tiễn ở địa phương. Do đó, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được triển khai đồng bộ ở cả ba cấp và đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là trong những lĩnh vực công tác trọng tâm như xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính.

Theo phân công, đồng chí phụ trách trực tiếp về công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với văn bản quy phạm pháp luật. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã tiến hành thẩm định 326 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định 20 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng đối với 245 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc thẩm định, tham gia ý kiến có sự đầu tư chuyên sâu, luôn đảm bảo tính khách quan, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định, đa số các ý kiến thẩm định đưa ra đều được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

Công tác cải cách hành chính luôn được đồng chí quan tâm triển khai thực hiện. Hàng năm, đồng chí chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về nhiệm vụ cải cách hành chính. Kết quả 100% các thủ tục hành chính đều được thực hiện qua cơ chế một cửa, hơn 70% số thủ tục hành chính của Sở được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. Đơn vị cũng đã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với trên 85% số thủ tục hành chính. Số hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở hiện nay đạt trên 50%. Với những kết quả tích cực đã đạt được, Sở Tư pháp cải thiện rõ rệt vị trí trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh. Từ đứng thứ 14/19 Sở, ngành thời điểm năm 2016, thì năm 2019 đứng thứ 5/19 Sở, ngành. Hai năm 2018 và 2019, Sở Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh các sở, ban, ngành và cấp huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Kạn.

Để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, bản thân đồng chí luôn tự học hỏi, nghiên cứu để cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp, phong cách làm việc. Trong quá trình công tác, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân thường xuyên trăn trở, đưa ra những sáng kiến, giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả, đổi mới từng lĩnh vực. Ví dụ như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với UBND các huyện, thị xã trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

Trên cương vị của mình, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, dân chủ, đúng nguyên tắc. Bên cạnh đó, bản thân đồng chí tự giác nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, quan hệ ứng xử, giữ vững danh hiệu người đảng viên, người đại biểu Nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, tập thể Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã nhận được nhiều khen thưởng, ghi nhận của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng bản thân đồng chí được công nhận:“Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” các năm 2015, 2016, 2018, 2019; “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” năm 2015 và nhiều Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. Năm 2020, đồng chí được tập thể Sở Tư pháp suy tôn và đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2020 - 2025.

Điển hình trong công tác văn bản quy phạm pháp luật

Công tác văn bản quy phạm pháp luật là lĩnh vực chuyên sâu, đòi hỏi cán bộ là người có khả năng và chịu khó nghiên cứu, có hiểu biết nhất định về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, mảng công việc khó khăn này lại được giao phó cho những cán bộ trẻ. Đồng chí Triệu Thanh Hoa - Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là một trong số đó.

Trong giai đoạn xu thế hội nhập hiện nay đòi hỏi nước ta phải xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. So với trước đây, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã bổ sung thêm quy trình xây dựng và thẩm định chính sách đối với một số loại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh…do đó đặt ra thêm nhiệm vụ cho công chức thực hiện thẩm định một số văn bản quy phạm pháp luật đặc thù. Để đáp ứng yêu cầu đó, đồng chí Hoa và cán bộ trong Phòng đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Hiện nay, 100% văn bản quy phạm pháp luật của UBND và HĐND tỉnh ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp thẩm định đều đảm bảo chất lượng và được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, từ đó góp phần hạn chế tối đa số văn bản ban hành mà không phù hợp với quy định của pháp luật. Các báo cáo thẩm định đã đánh giá được tính khả thi để văn bản sau khi được ban hành đảm bảo được hiệu lực, hiệu quả trên thực tiễn.

Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì đã đạt được, đồng chí Triệu Thanh Hoa vẫn luôn trăn trở với công việc, thấy rằng chất lượng chưa như mong muốn. Ví dụ như trong công tác văn bản, hoạt động thẩm định còn mất tương đối nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như hoàn thành các báo cáo thẩm định, đặc biệt là trong thẩm định các văn bản chuyên ngành liên quan đến đất đai, xây dựng, nội vụ... do lĩnh vực này văn bản nhiều lại thường xuyên thay đổi, bổ sung, thậm chí các thuật ngữ chuyên ngành cũng là trở ngại đối với người thẩm định văn bản. Nội dung báo cáo thẩm định vẫn chủ yếu về mặt pháp lý, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản chứ chưa vươn tới đánh giá sâu hơn về tính thực tiễn, khả thi của văn bản trên thực tế...

Để làm tốt công việc này, đồng chí Hoa cho rằng bản thân đồng chí cũng như mỗi cán bộ thực hiện công việc này cần phải có trách nhiệm với chính công việc của mình, phải tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, hiểu biết của bản thân. Đồng thời cần phát huy tính chủ động, tích cực, đổi mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ, từ đó có những ý kiến tham mưu mang tính chuyên sâu hơn, dài hơi hơn. Hết sức tránh tình trạng làm việc qua loa, ỷ lại, trình văn bản tham mưu lên lãnh đạo là hết nhiệm vụ mà không cần biết sản phẩm của mình có sử dụng được hay không hoặc sử dụng được đến đâu...

Với những kết quả phấn đấu, đồng chí Hoa đã được Giám đốc Sở Tư pháp tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” các năm 2015, 2018, 2019.

Trong công tác “làm dâu trăm họ”

Đồng chí Lăng Thị Mai công tác tại Văn phòng Sở Tư pháp, công việc hành chính bận rộn, với những công việc thường xuyên phát sinh, hoặc nhiều việc không tên. Mặc dù vậy, đồng chí không nề hà mà cần mẫn thực hiện nhiệm vụ của mình.

Xác định bản thân phải có“ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, trong suốt quá trình công tác đồng chí luôn chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, đồng chí luôn trăn trở, suy nghĩ, đầu tư nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực mình được giao, đồng thời trao đổi học tập thêm các đồng nghiệp để có thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn vận dụng vào thực tiễn công tác.

Trong thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức cán bộ, đồng chí đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của đơn vị, dành nhiều thời gian đối với việc nâng cao cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. Do đó, đơn vị đảm bảo 100% số lượng thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,9%.

Là một đảng viên trẻ, đoàn viên gương mẫu, đồng chí nhận thấy việc tham gia vào các công tác, hoạt động của đơn vị giúp bản thân trưởng thành thêm rất nhiều; cũng như rèn luyện tác phong, phong cách của người đảng viên, để bản thân sống tích cực hơn, có tinh thần và trách nhiệm hơn, gương mẫu hơn. Đối với đồng chí, dù công tác ở bất kỳ vị trí nào, khi được lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng giao nhiệm vụ thì không e ngại mà luôn sẵn sàng, hoàn thành công việc được phân công đạt hiệu quả cao nhất.

Với thành tích đạt được của bản thân, đồng chí Mai đã được Giám đốc Sở Tư pháp tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” các năm 2015, 2017, 2018, 2019; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019”.

Một Trợ giúp viên pháp lý yêu nghề, mẫn cán

Đồng chí Nguyễn Phương Bằng - Trợ giúp viên pháp lý hiện đang công tác tại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kắc Kạn. Là một người đoàn viên thanh niên, viên chức trẻ của đơn vị, đồng chí cho biết mình luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Do vậy, bản thân đồng chí đã nỗ lực kiên trì, bền bỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ tháng 3 năm 2017, đồng chí được bổ nhiệm chức danh Trợ giúp viên pháp lý. Trong khoảng thời gian đó, đồng chí đã thực hiện 115 vụ việc trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật 60 vụ việc, tham gia tố tụng 55 vụ việc). Trong số đó, có nhiều vụ việc tố tụng dân sự, hành chính khó, cần có sự nghiên cứu nhiều thời gian. Tuy nhiên, các vụ việc trợ giúp pháp lý do đồng chí thực hiện đã đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, 100% vụ việc được đánh giá đều xếp loại vụ việc chất lượng tốt, hàng năm đồng chí đều đạt mức cao nhất theo quy định của Bộ Tư pháp là “Đạt chỉ tiêu tốt”.

Ngoài nhiệm vụ của một Trợ giúp viên pháp lý, đồng chí đã tham mưu có chất lượng cho lãnh đạo Trung tâm triển khai các Kế hoạch chuyên đề trong công tác trợ giúp pháp lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí đã đề xuất một số sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác hiệu quả tham gia tố tụng của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý. Bên cạnh đó, dù là một nữ cán bộ trẻ, nhưng đồng chí đã có những quyết định thể hiện tinh thần xung phong, dám dấn thân của mình, đó là nhận phụ trách Chi nhánh Trợ giúp pháp lý ở huyện xa nhất trong tỉnh - huyện Pác Nặm.

Để có được kết quả đó, đồng chí cho biết bản thân đã luôn phải tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện đức tính thận trọng, chu đáo, tận tình. Dù nhận bất cứ nhiệm vụ gì, ở đâu và khó khăn thế nào thì đều phải cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đồng thời bản thân đồng chí đã xác định rõ việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn là yếu tố quyết định đến năng lực của người trợ giúp viên pháp lý. Do vậy, trong quá trình công tác tại đơn vị, đồng chí vừa tham gia các lớp học năng cao trình độ nghiệp vụ như khóa đào tạo nghề luật sư vừa tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng nghiệp, học tiếng Mông để thích nghi với địa bàn Pác Nặm nơi công tác của mình.

Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, đồng chí Bằng đã được Giám đốc Sở Tư pháp tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” các năm 2017, 2018, 2019; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2017-2019”.

“Gương sáng” trong công tác hành chính - bổ trợ tư pháp

Trong quá trình công tác tại Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, đồng chí Hoàng Ngọc Hoa được phân công tham mưu chính trong một số lĩnh vực gồm luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, nuôi con nuôi, cải cách tư pháp và một số nhiệm vụ khác. Nhận thức sâu sắc được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao, trong suốt quá trình công tác đồng chíluôn chủ động tham mưu công việc được giao. Do đó, trong nhiều năm qua đồng chí Hoa luôn được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong hoạt động công chứng, đồng chí Hoa đã tham mưu tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng; tham mưu thành lập được tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn Ban vận động thành lập Hội tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham mưu thực hiện chuyển trụ sở của Phòng Công chứng số II từ huyện Ngân Sơn đến huyện Chợ Đồn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Giám định tư pháp là một lĩnh vực phức tạp, liên quan đến nhiều ngành với chuyên môn khác nhau, đòi hỏi quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cần có sự nỗ lực, nghiên cứu rất nhiều và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã tham mưu phối hợp với Sở Y tế trình UBND tỉnh thành lập được Trung tâm pháp y tỉnh Bắc Kạn; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại địa phương. Quyết định công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc trưng cầu, yêu cầu giám định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp. Đồng thời làm tốt công tác tập huấn, kiểm tra hoạt động giám định nhằm bảo đảm công tác này được thực hiện đầy đủ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng.

Với nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đồng chí đã tham mưu lãnh đạo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hằng năm, đồng chí đã tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đấu giá tài sản cho các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thực hiện biên soạn và phát hành hơn 200 cuốn Sổ tay hỏi đáp pháp luật về đấu giá tài sản; hơn 10.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định về đấu giá tài sản nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với một số quy định của pháp luật về đấu giá, qua đó nâng cao nhận thức đối với hoạt động này. Chính vì vậy, hoạt động đấu giá ngày càng có sự quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bản thân đồng chí Hoa luôn tích cực hưởng ứng các phong trào của Đoàn thanh niên, Công đoàn Sở và các phong trào ở địa phương nơi cư trú và đạt nhiều thành tích cao.

Với những kết quả đạt được, bản thân đồng chí đã được tập thể ghi nhận, được Giám đốc Sở Tư pháp tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” các năm 2016, 2018 và 2019./.

Thu Chung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.725
   Online: 30