Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Năm 2020 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, là năm tổ chức Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), UBND tỉnh đã phát động 02 đợt thi đua trong toàn tỉnh, theo đó: Đợt I: Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1990 - 11/4/2020), thực hiện từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/3/2020; đợt II: Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện từ ngày 01/4/2020 đến 31/10/2020.

Tổng kết thi đua đợt I, trên cơ sở kết quả, thành tích các tập thể, cá nhân đã đạt được, ngày 07/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã ký ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020); mức tiền thưởng cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng.

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn vinh dự là 01 trong 22 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua đợt I. Đây là sự ghi nhận, động viên, khích lệ để tập thể Sở Tư pháp tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo./.

Nguyễn Diễm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 323.619
    Online: 33