Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

Dân chủ có nguồn gốc từ Hy lạp cổ đại. Thuật ngữ này có nghĩa là “quyền lực của Nhân dân”. Tại các nước khu vực Đông Á do chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, tuy nhà vua nắm quyền tối cao nhưng mọi vấn đề quan trọng của quốc gia đều phải được nhà vua đem ra bàn luận với bá quan văn võ. Sau quá trình thảo luận, nhà vua sẽ là người ra quyết định dựa trên ý kiến của các quan. Đó là cơ chế làm việc tương tự với các nghị viện trong nền dân chủ hiện đại chỉ khác nhau ở chỗ nhà vua có quyền quyết định tối hậu còn nghị viện ban hành luật pháp dựa trên quan điểm số đông. Bởi vậy, triều đại nào mất dân chủ thường rơi vào độc đoán, chuyên quyền, tàn bạo và sẽ sớm bị sụp đổ. Trong cách sử dụng ngày nay, từ “dân chủ” chỉ dùng cho một chính phủ được người dân lựa chọn. Đến nay, chưa có một định nghĩa thống nhất về “dân chủ”, nhưng có hai nguyên tắc mà bất kỳ một định nghĩa dân chủ nào cũng đưa vào đó là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng và đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi.

Ngay sau khi nước nhà được độc lập, nhằm xây dựng một chính quyền cách mạng vô sản đầu tiên ở Đông Nam á, trong điều kiện còn hết sức non trẻ, với  “thù trong, giặc ngoài”, song Đảng và Bác Hồ đã sớm chỉ đạo Cuộc tổng tuyển cử (06/01/1946) thật sự thành công được quốc tế công nhận là Nhà nước hợp pháp, dân chủ. Đến nay đã qua 15 lần tổ chức bầu cử, tuy mỗi giai đoạn lịch sử có khác nhau nhưng Đảng ta luôn coi việc thực hành dân chủ là vấn đề cốt lõi trong bầu cử, đồng thời thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa quan điểm, mục tiêu đó. Dân chủ trong bầu cử đã được người dân đón nhận và được thực thi như là một đặc tính ưu việt của chế độ ta. Các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đều nhằm mục đích phát huy dân chủ trong việc lựa chọn ra người thật sự xứng đáng đại diện ý chí, quyền lực của mình. Sau bầu cử, Nhân dân tiếp tục là lực lượng chủ yếu tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri; thông qua đại biểu của mình chất vấn, tranh luậntại nghị trường; giám sát, góp ý, đánh giá và thể hiện sự tín nhiệm (hoặc bất tín nhiệm) đại biểu do mình bầu ra với không gian, thời điểm khác nhau trong suốt nhiệm kỳ bầu cử theo luật định.

Là một tỉnh miền núi, vùng cao điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh trên người và gia súc thời gian qua đãtác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, kinh doanh, học tập của Nhân dân Bắc Kạn. Vì vậy, các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động bầu cử của địa phương còn hạn chế. Tuy nhiên, trong bối cảnh và xu thế hiện nay, Đảng và Nhà nước ta phải đồng thời thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chặng đường phát triển, tiếp tục mở rộng, thực hiện tối đa các quyền dân chủ trong điều kiện còn nhiều khó khăn như việc phải đảm bảo tỷ lệ cử tri dự các hội nghị tiếp xúc xin ý kiến đóng góp, nhận xét và biểu lộ sự tán thành, ủng hộ đối với các ứng cử viên;chất lượng việcin sao các hồ sơ tài liệu bầu cử và phải chuyển trực tiếp đến từng hộ gia đình; việc nâng cao chất lượng công tác cổ động, tuyên truyền, truyền thông đến mọi người dân, công tác chuẩn bị hiệp thương, địa điểm tiếp xúc, đối thoại, điểm bầu cử đảm bảo trang trọng, tiết kiệm...Các yếu tố trên tạo ra áp lực rất lớn cho các tổ chức phụ trách bầu cử nhằm thực thi đầy đủ hơn quyền dân chủ.

Vượt lên mọi khó khăn, thử thách, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh ta đã thành công tốt đẹp. Kết quả đó phản ánh sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cựccủa các hội, đoàn thể, trong có sự cố gắng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) từ tỉnh đến cơ sở để thay mặt Nhân dânvừa tham gia phụ trách công tác bầu cử vừa tổ chức kiểm định, đánh giá cuộc bầu cử có thực sự công khai, minh bạch, dân chủ và đảm bảo đúng nguyên tắc hay không. Từ đó kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền tiếp thu, điều chỉnh nhằm từng bước xây dựng cho được chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có hướng dẫn, chỉ đạo đảm bảo thống nhất, đồng bộ và trực tiếp tổ chức giám sát theo Kế hoạch số 173/KH-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 5 năm 2021, thành lập 09 đoàn giám sát một số điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Với 763 tổ bầu cử tại 763 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh được chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án phòng chống lụt bão, dịch bệnh…đảm bảo chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp và đúng quy định. Không khí ngày bầu cử thực sự là “ngày hội toàn dân”, tâm trạng Nhân dân và cử tri hết sức phấn khởi, nô nức tham gia bầu cử; các ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và các ban, tổ bầu cử hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt, kịp thời. Đặc biệt là việc đảm bảo thông tin đa chiều, hai chiều giữa các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện tốt nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, facebook..) đã góp phần quan trọng tạo nên hiệu quả của cuộc bầu cử lần này. Hầu hết các điểm bầu cử đều tổ chức khai mạc trang trọng, theo đúng nội dung và việc kiểm tra, niêm phong hòm phiếu đúng trình tự quy định, thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết nóng bức, mưa giông, mất điện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dư luận Nhân dân đánh giá cao về công tác chỉ đạo, tổ chức, công tác nhân sự, tuyên truyền về  ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Với ý thức chính trị và tình cảm, niềm tin đối với Đảng, chính quyền, cuộc bầu cử thực sự là“ngày hội”của Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong những ngày tháng 5 lịch sử. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Bắc Kạn đúng theo luật định và đạt kết quả cao, cụ thể cử tri: Đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt tỷ lệ: 99,81%, đại biểu cấp huyện đạt tỷ lệ: 99,77%, đại biểu cấp xã đạt tỷ lệ: 99,71%; bầu được 6/6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 50/50 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 238/242 đại biểu HĐND cấp huyện, 1.952/2.019 đại biểu HĐND cấp xã.

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá của Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn, công tác bầu cử của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số địa phương nhất là ở cấp xã chưa thực sự sâu sát, quyết liệt, kịp thời và chưa bám sát đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử để chỉ đạo, triển khai thực hiện; việc quán triệt, định hướng, tuyên truyền về cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND được bầu chưa chặt chẽ dẫn đến một số đơn vị bầu thiếu đại biểu phải bầu thêm, qua bầu thêm vẫn không bầu đủ số đại biểu đã được ấn định. Một số thành viên Uỷ ban bầu cử chưa chủ động bám sát địa bàn được phân công phụ trách để giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, do đó có khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế ở cơ sở chưa được phát hiện và giải quyết kịp thời. Việc lựa chọn thành viên của một số Tổ bầu cử chưa phù hợp, nhiều thành viên mới tham gia lần đầu, chưa có kinh nghiệm, dẫn đến việc kiểm phiếu bầu, hoàn thiện các biểu mẫu còn lúng túng. Có hội nghị hiệp thương ở cấp xã chưa xác định rõ thành phần tham dự và xây dựng các biên bản hiệp thương còn nhiều lúng túng. Việc chuẩn bị hòm phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử và tài liệu cho Tổ bầu cử còn chậm, còn có sai sót, cấp phát thành nhiều lần, ảnh hưởng tới công tác tiếp nhận, rà soát, đối chiếu của cơ sở (phiếu bầu, thẻ cử tri, khẩu hiệu, nội quy...). Việc cấp phát tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đến các hộ gia đình chưa đồng bộ, còn có sai sót và chưa hướng dẫn cụ thể về số lượng ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên Tổ bầu cử chưa kỹ, chưa toàn diện, một số Tổ bầu cử phân công thành viên còn thiếu khoa học, hướng dẫn cách thức kiểm phiếu chưa cụ thể, dẫn đến khi kiểm phiếu và tổng hợp kết quả lúng túng, có tổ phải kiểm đếm lại nhiều lần. Việc tổ chức một số hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh phải thay đổi so với kế hoạch. Khi kết thúccuộc bầu cử (đêm ngày 23/5/2021) trên địa bàn tỉnh mưa to, gió lớn, dẫn đến mất điện trên diện rộng, gây khó khăn trong công tác kiểm phiếu, do vậy đã ảnh hưởng tới việc tổng hợp kết quả bầu cử toàn tỉnh. Nguồn kinh phí Trung ương cấp cho công tác bầu cử mới chỉ đáp ứng được 37,5% tổng kinh phí...

Thời gian tới tỉnh cần tiếp tục thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về thực thi dân chủ, phát huy kết quả đạt được, có các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn; tập trung đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc để việc tổ chức bầu cử các nhiệm kỳ sau đạt kết quả tốt hơn.

Phát huy dân chủ trong bầu cử và trong xây dựng chính quyền Nhà nước có ý nghĩa thật sự lớn lao, nhằm đưa vị thế của người dân lên vị trí của người chủ thực sự. Cùng với việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước thì MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội cần phát huy tốt hơn vai trò đại diện cho Nhân dân - để Nhân dân có thể làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình,góp phần quyết định xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.779
   Online: 30