Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-STP ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp về kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021.

Ngày 06/10/2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Ngân Sơn tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở tại 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện. Theo đó, các lớp tập huấn được tổ chức không quá 50 người/lớp và theo cum để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, cụ thể: Cụm xã, thị trấn Nà Phặc, Trung Hòa, Hiệp Lực, Thuần Mang và Cụm xã Vân Tùng, Đức Vân, Bằng Vân, Thượng Ân, Cốc Đán, Thượng Quan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                      Quang cảnh lớp tập huấn

Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm đại diện Phòng Tư pháp; công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở và gần 90 hòa giải viên đại diện cho các tổ hòa giải của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Theo đó, tại lớp tập huấn các báo cáo viên của Sở Tư pháp đã thông tin, trao đổi, thảo luận với 3 chuyên đề chuyên sâu, cụ thể: Chuyên đề về một số vấn đề chung công tác hoà giải ở cơ sở; Chuyên đề về cung cấp thông tin pháp lý có liên quan đến phạm vi hòa giải ở cơ sở; Chuyên đề về kỹ năng hoà giải ở cơ sở đối với lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự. Tại lớp tập huấn, hòa giải viên cũng đã đề nghị hướng dẫn, làm rõ các nội dung liên quan đến phạm vi hòa giải, đặc biệt là trong lĩnh vực về đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự; mức chi hỗ trợ cho hoạt động hòa giải; thủ tục thanh toán vụ việc hòa giải cơ sở thành và hòa giải không thành....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

     Hòa giải viên của thị trấn Nà Phặc đề nghị hướng dẫn phạm vi hòa giải

                                              trong lĩnh vực đất đai

Việc tổ chức lớp tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu UBND cùng cấp trong quản lý nhà nước của đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch và nâng cao năng lực, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa vi phạm pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.028
   Online: 33