Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 27/9/2021, UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2021. Theo Kế hoạch, mục tiêu đặt ra là: Đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện; Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở kế hoạch ban hành, đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả thực chất. Cụ thể

Thứ nhất, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”, đã kịp thời ban hành Văn bản số 1320/UBND-TP ngày 27/9/2021. Đến nay, theo thống kê trên địa bàn huyện đã có trên 483 người tham gia thi, trong đó có cá nhân, tập thể đạt giải. 

Thứ hai, tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng”; Hội thi “Thanh niên với pháp luật” để hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thanh, thiếu nhi của huyện Pác Nặm.  

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Đồng chí Nông Đình Tụng – Trưởng phòng Tư pháp huyện

 Trao giải thưởng tại Hội thi “Rung chuông vàng”

Hội thi “Thanh niên với pháp luật” tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

Thứ ba, phổ biến, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các phương tiện trực quan như: Treo băng zôn, khẩu hiệu về ngày pháp luật tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trên các tuyến đường chính, địa điểm công cộng với các khẩu hiệu tuyên tuyền như: “Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân”; “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị”; “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”; “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”...

Có thể là hình ảnh về đường và cây

Treo băng zôn, khẩu hiệu về Ngày pháp luật Việt Nam tại tuyến đường của

xã Cao Tân huyện Pác Nặm

Với các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam của huyện Pác Nặm đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.507
   Online: 13