Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 22/10/2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 2137/QĐ-CAT-PV01 về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Công an tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Công an tỉnh; Các đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh là Phó chủ tịch Hội đồng; Trưởng phòng Tham mưu là ủy viên thường trực. Các Ủy viên gồm: Trưởng phòng Tổ chức; Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Chánh thanh tra; Trưởng phòng Hậu cần; Trưởng phòng An ninh đối ngoại; Trưởng phòng An ninh đối nội; Trưởng phòng An ninh điều tra; Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Giám thị trại tạm giam; Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Đội trưởng Đội pháp chế và quản lý khoa học, phòng Tham mưu là Thư ký Hội đồng.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm giúp Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Hội đồng hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-CAT-PV11 ngày 13/12/2017 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Công an tỉnh Bắc Kạn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.732
   Online: 30