Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Với mục tiêu tăng cường kiến thức, trình độ chuyên môn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính nói chung và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nói riêng. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính và đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Ngày 26/10/2021, UBND thành phố Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tập huấn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung tập huấn tập trung vào phổ biến triển khai các văn bản liên quan đến công tác theo dõi thi hành háp luật và xử lý vi phạm hành chính như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính; trình tự thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả...; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, kiểm lâm, thuế, quản lý thị trường...

Đối tượng tham gia hội nghị đối với cấp thành phố gồm: Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn UBND thành phố; Công an thành phố; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Đội quản lý thị trường; Hạt kiểm lâm thành phố; Chi cục thuế Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới. Đối với cấp xã, phường gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, phường và các công chức chuyên môn: Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội; Chỉ huy trưởng Quân sự; Trưởng Công an xã, phường. 

Dự kiến hội nghị được tổ chức trong tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 379.712
   Online: 12