Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Với ý nghĩa đó, thực hiện Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Ngày 04/11/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Bí Thư Đảng ủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Bí Thư Đảng ủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp

                   đang đọc diễn văn khai mạc và tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của

                         Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Trung đã phổ biến mục đích, ý nghĩa và chủ đề của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tỉnh Bắc Kạn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh  giới thiệu, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Trung nhấn mạnh: Việc tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật là một đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, góp phần nâng cao hiểu biết và giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 324.892
   Online: 5