Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 18/10/2021, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Đ/c Đoàn Thị Hạnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có Chi ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh, Lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động (39 người).

Hội nghị đã được các báo cáo viên là Ban Chi ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh trực tiếp quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, định hướng nghiên cứu những nội dung chính của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; phát triển công nghiệp; phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; triển khai, quán triệt các Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình mới.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Đoàn Thị Hạnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị tài liệu chu đáo, cách thức truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu của các báo báo viên; sự tập trung học tập nghiêm túc của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Chi nhánh. Qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, học tập các văn bản của Đảng giúp cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách vào quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác ngân hàng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng đi vào thực tiễn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động.  

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 351.345
   Online: 7