Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 05/11/2021, Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp thành phố; Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố.

Các Ủy viên gồm: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phó Trưởng Công an thành phố; Chánh Thanh tra thành phố; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thành phố; Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao & Truyền thông; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Quản lý đô thị; Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Bí thư Thành đoàn Bắc Kạn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thư ký giúp việc là Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2021 và thay thế Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc Kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và Tổ Thư ký giúp việc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 229.919
   Online: 8