Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 08/11/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Quyết định số 3930/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Na Rì.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Trưởng phòng Tư pháp huyện.

Hội đồng gồm 19 ủy viên: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Trưởng phòng Nội vụ huyện; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đài tạo huyện; Trưởng phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện; Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện; Trưởng Công an huyện; Chính trị viên Bộ chỉ huy Quân sự huyện; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Na Rì; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Luật gia huyện.

Phòng Tư pháp là Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp huyện. Quyết định số 3930/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/11/2021 và thay thế Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Na Rì năm 2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 229.933
   Online: 13