Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 19/9/2021, UBND xã Đồng Phúc ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn xã.

Theo đó, đã tổ chức nhiều hoạt động như: Treo băng zôn về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan với khẩu hiệu: “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”; lồng ghép triển khai Ngày Pháp luật tại Hội nghị của UBND xã; tăng cường truyền thông pháp luật đến các thôn, bản để nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 555.081
Online: 34