Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 594/QĐ-CA công bố 09 (chín) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021. Cụ thể:

1. ÁN LỆ SỐ 44/2021/AL: Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố.

2. ÁN LỆ SỐ 45/2021/AL1 : Về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt”.

3. ÁN LỆ SỐ 46/2021/AL: Về việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội “Dâm ô đối với trẻ em”

4. ÁN LỆ SỐ 47/2021/AL: Về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại

5. ÁN LỆ SỐ 48/2021/AL: Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính”.

6. ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL: Về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền

7. ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL: Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

8. ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL: Về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư

9. ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL: Về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất.

Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

(chi tiết các án lệ xem tại đây)./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.017
   Online: 34