Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 14/01/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thống nhất Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 và Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2022; thông qua dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW ngày 19/11/2020 về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2021.

                                                Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh -

                                                                        Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị một số nội dung.

https://f17-zpc.zdn.vn/7333218852478039722/3c84dfff91e25cbc05f3.jpg

Đồng chí Hà Thị Đào - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu kết luận: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đối với công tác cải cách tư pháp; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân; tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án; các cơ quan tư pháp quan tâm, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.094
   Online: 31