Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm hằng năm đạt trên 75%; các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố.Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt làm giảm tội phạm năm sau so với năm trước. Giảm tỷ lệ tái phạm tội sau khi chấp hành án, được tha tù trước thời hạn có điều kiện; giảm ít nhất 5% các vụ xâm hại trẻ em so với giai đoạn 2016 - 2020. Bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và phấn đấu bắt 50% số đối tượng truy nã phát sinh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đều được chuyển ngay đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định và thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu tỷ lệ chuyển hóa thành công hằng năm đạt từ 60% trở lên, 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện, không để phát sinh, hình thành các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Theo đó, 04 nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Kế hoạch đó là: (1).Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, trọng tâm là: Chỉ thị số 48-CT/TW, Kết luận số 13-KL/TW, Kế hoạch số 63-KH/TU, Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tội phạm với triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. (2). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Triển khai các đợt cao điểm truyền thông phòng, chống tội phạm nói chung, từng loại tội phạm nói riêng, như: tội phạm mua bán người, tội phạm về ma túy. (3). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động. (4) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật bảo đảm yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với giáo dục chính trị, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ. Kịp thời thay thế những người không đủ năng lực công tác, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật trong phòng, chống tội phạm… Phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Chi tiết Kế hoạch số 08 /KH-UBND xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.682
   Online: 42