Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 07/01/2022, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 01/TB-VP thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. Theo đó quy định thời gian, địa điểm và đối tượng được tiếp cụ thể như sau:

 1. Thời gian:
 1. Tiếp công dân thường xuyên: Các ngày làm việc trong tuần.

b. Tiếp công dân định kỳ: Ngày 10 hằng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì ngày tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

      - Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.

      - Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút.

      2. Địa điểm: Phòng họp HĐND tỉnh, tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh.

      3. Đối tượng: Công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn (bao gồm cả công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.086
   Online: 27