Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 06/01/2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Thông báo số 513-TB/TU thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2022. Theo đó quy định thời gian, địa điểm và giao nhiệm vụ chuẩn bị công tác tiếp công dân như sau:

1. Thời gian tiếp công dân: Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn.

3. Công dân đăng ký lịch tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trước ngày 20 hằng tháng, trong trường hợp đăng ký sau ngày 20 thì chuyển lịch tiếp dân sang tháng kế tiếp.

4. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị công tác tiếp dân theo Quy chế số 30-QC/TU ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.056
   Online: 8