Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Năm 2021, công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Về cơ bản các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc thi hành pháp luật, hướng dẫn pháp luật cũng như việc áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền đã được kịp thời, đầy đủ, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi hành pháp luật quản lý xử lý vi phạm hành chính, ngay từ đầu năm các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện theo nội dung, tiến độ công việc đã đề ra. Theo đó, các đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thích ứng với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.  Theo thống kê, có 64 Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đăng tải các thông tin hoạt động và văn bản chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý, gắn với quy định về xử phạt v phạm hành chính. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhiều cơ quan, đơn vị đã linh hoạt ứng dụng các tiện ích như: Zalo, Facebook, tạo các nhóm trên Zalo, Messenger của cơ quan, đơn vị để kịp thời truyền tải các văn bản, chủ trương chính sách đến tận tay cán bộ, công chức, người lao động. Cụ thể như: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức 01 hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho các đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC với gần 300 người tham dự; Sở Tư pháp biên soạn đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; biên soạn tài liệu hỏi đáp pháp luật về XPVPHC trong các lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp…để đăng tải trên Cổng thông tin PBGDPL; cấp phát 335 cuốn tài liệu nghiệp vụ chuyên sâu cho lãnh đạo UBND cấp xã, công chức tư pháp cấp xã; phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế Hạ tầng cấp huyện; Lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh; Người làm công tác pháp chế các Sở, ngành cấp tỉnh; Đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức 6 lớp tập huấn chuyên sâu cho lực lượng kiểm lâm, trong đó có nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP về XPVPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp; Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện 06 cuộc tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ tại xã Cao Tân (huyện Pác Nặm); xã Cốc Đán (huyện Ngân Sơn); xã Nghĩa Tá, Phương Viên (huyện Chợ Đồn); xã Văn Lang, Trần Phú (huyện Na Rì) với gần 600 lượt người tham gia. Ngoài ra, còn thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thông qua công tác thanh tra, kiểm tra trên tuyến và công tác XPVPHC; huyện Chợ Mới, Ba Bể, Thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính….

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời đánh giá hiệu quả việc thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật XLVPHC; thực hiện Quyết định số 183/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ; Văn bản số 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/2/2021 của Bộ Tư pháp về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổng kết (số 86/KH-UBND ngày 23/02/2021) và tổ chức tổng kết, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp số 25/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh, các đơn vị thường xuyên trao đổi, phối hợp tham gia ý kiến đối với các hồ sơ XPVPHC phức tạp bằng nhiều hình thức (văn bản, họp liên ngành) trong các lĩnh vực: thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lĩnh vực sở hữu công nghiệp; lâm nghiệp; bảo vệ môi trường; đất đai, xây dựng… để đảm bảo các Quyết định XPVPHC được ban hành phù hợp về hình thức và nội dung, đúng hành vi, đối tượng và mức phạt. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã tham gia ý kiến các dự thảo văn bản QPPL liên quan đến XPVPHC như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; dự thảo Thông tư số 49/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về xử lý kỷ luật cán bộ chiến sĩ; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về XPHC trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và hàng không dân dụng; dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình…

Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Xong công tác này cũng còn có không ít những khó khăn, bất cập như: Trong năm, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 đã gây khó khăn đến việc mở các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; việc bố trí kinh phí để thực hiện công tác này còn hạn chế dẫn....

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, phổ biến và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong năm 2022 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác này với nội dung, hình thức đa dạng, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong tuân thủ pháp luật của mọi cá nhân, tổ chức; lồng ghép công tác tuyên truyền và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.700
   Online: 11