Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Với mục đích cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh phát triển số lượng doanh nghiệp mới thành lập mới; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh. Đến năm 2025, phấn đấu cải thiện toàn diện các chỉ số thành phần của PCI, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Bắc Kạn trung bình mỗi năm tăng ít nhất 01 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Theo đó, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Kế hoạch đề ra 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần thực hiện đó là: (1) Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các Sở, ngành được phân công làm đầu mối theo dõi cải thiện các chỉ số thành phần tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. (2) Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. (3) Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với nhiệm vụ cải cách hành chính. (4) Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. (5) Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững. (6) Tiếp tục chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. (7) Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chi tiết Kế hoạch số 41/KH-UBND xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.074
   Online: 27