Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Qua thu thập và phân loại, huyện Pác Nặm có 30.603 dữ liệu hộ tịch (bản giấy) cần cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tính từ 31/12/2015 trở về trước.

    Nhằm triển khai việc thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đảm bảo lộ trình, thời gian theo Kế hoạch đã đề ra, ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã làm tốt nhiệm vụ nhập dữ liệu số hóa Sổ hộ tịch, trang cấp đầy đủ máy tính có kết nối mạng Internet, thu thập và phân loại các Sổ hộ tịch cần số hóa và tiến hành các bước tiếp theo, hoàn thành trong năm 2022.

    Việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng và toàn quốc nói chung./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.636
   Online: 34