Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 02/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

 

    Mục đích: Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ý thức của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; phòng ngừa và ngăn chặn không để mại dâm phát sinh trong tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên, xâm hại tình dục trẻ em.

    Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2022, Kế hoạch đề ra 05 nhiệm vụ và 03 giải pháp cụ thể, đó là:

    Nhiệm vụ: (1) Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm. (2) Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại cơ sở. (3) Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm. (4) Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. (5) Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm

    Giải pháp: (1) Giải pháp hoàn thiện thể chế. (2) Giải pháp về tổ chức thực hiện. (3) Giải pháp về nguồn lực.

    Chi tiết Kế hoạch số 137/KH-UBND xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 324.879
   Online: 5