Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 1153/UBND-GTCNXD về việc tăng cường triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

 

    Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01/6/2022.

    Chi tiết Công điện số 155/CĐ-TTg; Công văn số 1153/UBND-GTCNXD xem file đính kèm 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.751
   Online: 40