Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 03/3/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 528/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

    Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19” được áp dụng tại tuyến y tế cơ sở và các gia đình.

    Quyết định giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19” để xây dựng và triển khai Hướng dẫn thực hiện tại địa phương.

    Chi tiết Quyết định số 528/QĐ-BYT và các Phụ lục xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.584
   Online: 9