Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Với thông điệp “Người dân ở đâu - Chính quyền ở đó”, nhằm thực hiện hóa mục tiêu tương tác thân thiện hơn, đưa thông tin nhanh hơn, rộng hơn, kịp thời hơn, chính xác tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, thời gian qua tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào vận hành kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo.

    Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo gồm các mục thông tin hữu ích như: Thông tin liên kết với Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn nhằm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; chức năng tra cứu để người dân biết tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết; mục hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến; phản ánh kiến nghị…

Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

    Đặc biệt, hiện nay Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn đã tích hợp với Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov (của Bộ Thông tin và Truyền thông) và ứng dụng Zalo. Các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thanh toán phí, lệ phí các thủ tục hành chính của 15 đơn vị cấp sở đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn thông qua Hệ thống Paygov trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; nhận thông báo tự động của Cổng Dịch vụ công của tỉnh về trạng thái xử lý hồ sơ, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo.

Một số lựa chọn thanh toán trực tuyến trên hệ thống PayGov

    Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo, đẩy mạnh việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết các thủ tục hành chính và tạo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp biết và khai thác, sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến thông qua Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý thông tin và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đến Cổng Dịch vụ công của tỉnh thông qua các tiện ích trên Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo; các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến thông qua Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và các tiện ích trên Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo.

    Xem chi tiết Hướng dẫn gửi phản ánh kiến nghị qua Zalo và thanh toán trực tuyến qua hệ thống PayGov tại file đính kèm./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.475
   Online: 13