Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018

    Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 09/3/2022, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018. Hội thảo do Đồng chí Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Đồng chí Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân/Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố và lãnh đạo chỉ huy một số Công an xã trên địa bàn tỉnh.

    Hội thảo tập trung vào những nội dung trọng tâm: (1) Sự cần thiết xây dựng 03 dự án luật và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 03 dự án luật trong đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự nói riêng; (2) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự cần thiết phải tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (3) Sự cần thiết ban hành và những chính sách mới của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018; (4) Nghiên cứu, xác định các luận cứ khoa học, lý luận xác đáng của việc xây dựng 03 dự án luật; (5) Cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm, chú ý, phương hướng xây dựng, hoàn thiện 03 dự án luật từ thực tiễn công tác, chiến đấu, phân công, phân cấp, quan hệ phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, an toàn giao thông.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội thảo

    Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung làm rõ cả về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cũng như xu hướng chung và kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức pháp luật (dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ) của nhiều nước trên thế giới; sự cần thiết phải xây dựng, ban hành 03 dự án luật. các đại biểu đã nêu lên cơ sở pháp lý việc xây dựng, ban hành 03 dự án luật đã được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật có liên quan. Việc ban hành 03 luật trên là nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực của đời sống xã hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt khác các đại biểu cũng phân tích thêm về cơ sở thực tiễn dựa trên tình hình, đặc điểm của công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Các tham luận trình bày tại Hội thảo cũng đã nêu một số phương hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn tại địa phương, đòi hỏi cần ban hành 03 dự án luật để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật

    Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, tham mưu xây dựng các dự án luật trên là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tiễn; các dự án luật trên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, không chỉ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân mà ảnh hưởng sâu, rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng các dự án luật cần bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời tăng cường tổ chức tuyên truyền các dự án luật với những hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, chiến sỹ và quần chúng Nhân dân đối với các dự án luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.451
   Online: 3