Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng 04/3/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội thảo.

 

Quang cảnh Hội thảo.

          Tại Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất việc ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết. Các đại biểu cho rằng, dự thảo Luật đã quy định các nội dung cơ bản, các quy định trong Luật tương đối đầy đủ; phản ánh rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng thụ hưởng về thực hiện.

          Tuy nhiên, trong dự thảo Luật còn một số nội dung chưa thể hiện đầy đủ phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng; chưa thống nhất đồng bộ với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, các đại biểu đề nghị: Dự thảo Luật cần bổ sung, làm rõ vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong cơ quan, doanh nghiệp. Cần làm rõ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư để có cơ sở thực thiện. Đề nghị xem xét, chỉnh sửa quy định và hiệu lực Nghị quyết của cộng đồng dân cư về nội dung hương ước, quy ước tại các thôn, tổ dân phố trong dự thảo Luật cho thống nhất.

          Tại Điều 8 về xử lý vi phạm, dự thảo Luật nên quy định rõ nội dung cá nhân có hành vi vi phạm gây thiệt hại mới có trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, chứ không phải tất cả cá nhân có hành vi vi phạm đều có trách nhiệm hoàn trả, bồi thường. Tại Điều 11 về các hình thức, thời điểm công khai thông tin quy định cần phải phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cần căn cứ các Luật hiện hành có liên quan để quy định cho phù hợp, nếu không sẽ khó áp dụng khi thực hiện…

          Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu những ý kiến phản biện của các đại biểu và giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp các ý kiến gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam để chuyển ban soạn thảo Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở xem xét./.

    

Nguồn: Báo điện tử Bắc Kạn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.666
   Online: 43