Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong CNVCLĐ, đảm bảo tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật; việc tổ chức tư vấn, giải đáp phải kịp thời, đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, CNVCLĐ. Ngày 17/03/2022, Liên Đoàn lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-LĐLĐ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Tư vấn pháp luật năm 2022.

Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Kế hoạch nêu rõ việc việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép vào các buổi sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ nữ công, sinh hoạt ngày pháp luật, qua phần mềm Hồ sơ công việc, hòm thư công vụ, nhóm Zalo, Facebook của cơ quan, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh; giải quyết đơn thư, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; cấp phát các tờ gấp, tờ rơi, sổ tay, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá thể thao, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Theo đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gồm: Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung có tác động lớn đến xã hội, được dư luận quan tâm như: phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các vấn đề dân tộc, tôn giáo, biển đảo; gia đình, trẻ em...; Chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam như: pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động,pháp luật về an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch Covid-19... Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn Việt Nam liên quan đến hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho CNLĐ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; Tích cực hưởng ứng và chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11; Tổ chức, tham gia góp ý kiến, phản biện xã hội vào các dự thảo Luật, pháp lệnh, trọng tâm là các dự thảo: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)... và các dự thảo Nghị quyết, Quyết định do HĐND, UBND các cấp ban hành trong năm 2022; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; 10 năm tổ chức “Ngày pháp luật Việt Nam”; 10 năm thực hiện Luật Công đoàn và sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn... ; Tuyên truyền vận động các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Tỉnh, các ngành trung ương tổ chức; Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật...

Về tư vấn pháp luật: Tư vấn đối với Đoàn viên, CNVCLĐ và người sử dụng lao động bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp về các nội dung liên quan đến Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức… các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

Theo đó, một trong những nội dung giao cho Văn phòng tư vấn pháp luật là tổ chức tư vấn pháp luật tại 02 doanh nghiệp trong quý II, III/2022 (dịp “Tháng công nhân” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”); Xây dựng nội dung hỏi, đáp về pháp luật và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động đăng trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh và chuyên mục Lao động và Công đoàn phát sóng trên Đài PT&TH Bắc Kạn (cả năm).

Đối với các tổ tư vấn và chuyên viên tư vấn, tổ chức các hình thức tư vấn phù hợp với địa phương, đơn vị đạt hiệu quả. Phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật trong “Tháng công nhân” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Thường xuyên thăm nắm việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động thuộc đơn vị quản lý; duy trì thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật và tiến hành tư vấn kịp thời theo quy định pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.535
   Online: 25