Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng nay (31/3/2022), HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 về công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

         Quang cảnh cuộc họp

        Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

          Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả về công tác triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình, làm rõ một số nội dung như: Hiện một số HTX đang trong thời gian được hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên, hoạt động chưa mở rộng, chưa có sự liên kết với các HTX khác nhau và liên kết vùng, dẫn đến quy mô nhỏ, lẻ; có HTX xây dựng dự án sản xuất để được hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhưng khi được hưởng các chính sách hỗ trợ đã không tiếp tục sản xuất mà chuyển sang xây dựng các dự án sản xuất khác; định hướng của tỉnh về các chính sách hỗ trợ HTX trong thời gian tới…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tiếp thu tại phiên giải trình.

          Tại phiên giải trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và lãnh đạo các sở, ngành tiếp thu, giải trình, làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh; các đơn vị trong công tác chỉ đạo triển khai, tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu kết luận tại phiên họp.

           Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách của Trung ương hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG các cấp để thống nhất trong công tác chỉ đạo, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Phân công một cơ quan làm đầu mối theo dõi, tham mưu việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, giúp kinh phí nhà nước được quản lý và sử dụng đạt hiệu quả.

          Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX từ khâu thẩm định hồ sơ thành lập HTX; thường xuyên rà soát, giải thể các HTX không đáp ứng điều kiện. Đổi mới nội dung, hình thức tập huấn đối với HTX, chú trọng tập huấn cho HTX, doanh nghiệp, đối tượng thực hiện mô hình, dự án liên kết thuộc các Chương trình MTQG, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục quan tâm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa giúp các HTX, doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để sớm phát hiện những tồn tại, hạn chế kịp thời có giải pháp khắc phục.

          Việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 09-NQ/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn phải bảo đảm không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ của Trung ương; phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy, khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh./.

Nguồn: Báo điện tử Bắc Kạn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 554.992
   Online: 36