Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 14/4/2022, Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

    Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho Việt Nam.

    Bộ Y tế căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh, tiến độ tiêm vắc xin, nguồn viện trợ, nguồn vắc xin có thể mua thương mại để xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, loại vắc xin nhận viện trợ, mua thương mại bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả; không để bị động, không thừa, thiếu hụt vắc xin trong mọi hoàn cảnh.

    Trường hợp cần mua vắc xin thương mại để tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế chủ động xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian và chủng loại vắc xin cần mua phù hợp với tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu với các điều kiện như các Nghị quyết của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 đối với người lớn.

    Bộ Y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận viện trợ, mua và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hợp lý, an toàn, khoa học, hiệu quả và đặc biệt là tiến độ như nêu tại Tờ trình số 489/TTr-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế.

    Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2022. Các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua và tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi không phù hợp với nội dung trong Nghị quyết này sẽ không còn giá trị.

    Chi tiết Nghị quyết số 55/NQ-CP xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 324.899
   Online: 9