Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 505/2022/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

 

    Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

    Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

    Theo quyết định, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

    Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2022.

    Chi tiết Quyết định số 505/QĐ-TTg xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.740
   Online: 33