Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngay từ đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều trở ngại đến việc triển khai các hoạt động về trợ giúp pháp lý (TGPL) của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, công tác TGPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu TGPL, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng thuộc diện được TGPL theo pháp luật quy định.

    Để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19, đảm bảo an toàn chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, Trung tâm luôn bám sát nội dung kế hoạch và mục tiêu nhiệm vụ đề ra cũng như điều kiện thực tiễn để vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ riêng tính trong quý I năm 2022, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Chiến lược “Phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Đề án “đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” năm 2022; Kế hoạch về triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022. Trình Sở Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Trung tâm; Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm "25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 -06/9/2022)” và "20 năm ngày Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động (11/9/2002 -11/9/2022)”; Báo cáo kết quả công tác giảm nghèo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch của Hội đồng năm 2022; Báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

    Bên cạnh đó, Trung tâm đã ban hành các kế hoạch, quyết định, công văn triển khai các hoạt động về TGPL. Kết quả cụ thể: Thực hiện tiếp công dân tại trụ sở 44 lượt người; hướng dẫn giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật 06 việc; tiếp nhận và thụ lý 60 vụ việc tham gia tố tụng. Về diện người được trợ giúp pháp lý: có 49 người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 06 người hộ nghèo, 01 người có công với cách mạng, 01 người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, 03 trẻ em; 46 vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành trong quý I năm 2022 và thẩm định được 29 vụ việc.

    Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được Trung tâm chú trọng và duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Do đó, số vụ việc TGPL được các cơ quan tiến hành tố tụng thông báo là 46 vụ việc trên tổng số 60 vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm thụ lý.

    Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Trung tâm còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: một số hoạt động truyền thông ở cơ sở, các hội nghị tập huấn, việc tham gia tố tụng của đội ngũ người thực hiện TGPL, phiên tòa bị tạm hoãn do dịch covid 19 còn xảy ra; Số lượt tiếp dân tại Trung tâm và các Chi nhánh TGPL phát sinh còn ít.

    Để nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt một số công việc sau: (1) Tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; (2) tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để thu thập thông tin về vụ việc TGPL; (3) phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức truyền thông về TGPL; (4) tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân tại trụ sở, thụ lý hồ sơ TGPL, phân công người thực hiện TGPL, phân công người thẩm định vụ việc TGPL, thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ và công tác khác nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu TGPL của các đối tượng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL./.

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL Nhà nước - Sở Tư pháp tham gia

tố tụng trong một phiên xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Na Rì


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.607
   Online: 27