Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 06/5/2022, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Chủ trì lớp tập huấn, đồng chí Hà Thị Liễu – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; gần 30 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

    Lớp tập huấn này là một trong những nội dung trong Kế hoạch hoạt động Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính” năm 2022.

    Tại lớp tập huấn, chị Nguyễn Thị Kỳ - nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Đại biểu dân cử thuộc Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã truyền đạt, trao đổi và chia sẻ chuyên đề về vai trò của Hội đồng nhân dân trong thực hiện chức năng quyết định. Theo đó, lớp tập huấn đã cùng nhau trao đổi, phân tích làm rõ “mạnh, yếu, thời, nguy” trong vấn đề cụ thể khi xây dựng chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, như: vấn đề về chính sách du lịch gắn với thu hút đầu tư; vấn đề phát triển sản phẩm đặc thù của tỉnh về miến dong, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; quy trình phân tích, đánh giá chính sách….   

Quang cảnh lớp tập huấn

    Việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ giúp cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ là người đại biểu của Nhân dân; vấn đề bình đẳng giới khi xem xét, cho ý kiến về ban hành các chính sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.529
   Online: 23