Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Với mục tiêu quyết tâm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn để được xếp vào nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế mức khá của cả nước; đẩy mạnh phát triển số lượng doanh nghiệp thành lập mới, nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; qua đó, góp phần nâng cao quy mô nền kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2022-2025. Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, đến năm 2025, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Bắc Kạn trung bình mỗi năm tăng ít nhất 01 bậc, phấn đấu cải thiện toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần đạt trên 67 điểm (có trọng số), cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhóm chỉ số có trọng số 5%: Chỉ số Gia nhập thị trường đạt từ 8,1 điểm trở lên; Chỉ số Tiếp cận đất đai đạt từ 6,5 điểm trở lên; Chỉ số Chi phí thời gian đạt từ 6,5 điểm trở lên; Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng đạt từ 6,7 điểm trở lên; Chỉ số Tính năng động đạt từ 6,8 điểm trở lên; Chỉ số thiết chế pháp lý đạt từ 7,8 điểm trở lên.

Thứ hai, Chỉ số có trọng số 10%: Chỉ số Chi phí không chính thức đạt từ 6,4 điểm trở lên.

Thứ ba, nhóm chỉ số có trọng số 20%: Chỉ số Tính minh bạch đạt từ 7,2 điểm trở lên; Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt từ 6,2 điểm trở lên; Chỉ số Đào tạo lao động đạt từ 6,9 điểm trở lên.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là: Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các Sở, ngành được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số thành phần của PCI; Cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ tiếp cận thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; công tác thanh tra, kiểm tra.

Việc ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025 là một trong những nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 204.486
   Online: 29