Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 10/5/2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn - chủ trì Hội nghị; gần 30 đại biểu đại diện một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chính quyền một số xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 74 điều với các nội dung cơ bản về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân; trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Các đại biểu tham dự Hội nghị đều khẳng định việc ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" đã được đặc biệt nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

                                                        Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Theo đó, để hoàn thiện dự thảo Luật đảm bảo chặt chẽ, tính khả thi cao và đồng bộ với các văn bản pháp luật khác, đại biểu dự Hội nghị đề nghị xem xét, bổ sung, làm rõ một số nội dung như: về giải thích từ ngữ “cộng đồng dân cư” để phù hợp với Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai, Luật Hòa giải cơ sở; vấn đề về ủy quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm; quy định về các hình thức công khai thông tin để phù hợp với từng thông tin phải công khai và giao cho Chính phủ quy định cụ thể; về định lượng cụ thể đối với đề xuất sáng kiến được 10% cử tri đồng thuận…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, giúp hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời tiếp thu và tổng hợp đầy đủ những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Luật đảm bảo tính khả thi./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 512.312
   Online: 51