Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 11/5/2022, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 301/HD-BCĐ138 về thực hiện một số nội dung công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, đối với việc xác định địa bàn trọng điểm để lựa chọn chuyển hóa và tiêu chí xác định địa bàn chuyển hóa đạt, như sau:

Thứ nhất, về việc xác định địa bàn trọng điểm để lựa chọn chuyển hóa

Đối với địa bàn cấp xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (theo tiêu chí 19.2 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới) nhưng tại thời điểm rà soát, xác định địa bàn thực hiện chuyển hóa mà địa bàn đó tình hình trật tự, an toàn xã hội diễn ra phức tạp, có đủ tiêu chí khác quy định tại mục 1, phần II, Kế hoạch số 241/KH-BCĐ138 thì Công an cấp huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đưa vào diện chuyển hóa hoặc Công an tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh lựa chọn đưa vào chuyển hóa.

Đối với địa bàn mới có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao trong năm trước thì không lựa chọn đưa vào chuyển hóa đầu năm tiếp theo. Hằng năm, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện tổ chức rà soát, lựa chọn ít nhất 01 địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đề nghị Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xem xét lựa chọn đưa vào diện chuyển hóa.

Thứ hai, tiêu chí xác định địa bàn chuyển hóa đạt

Đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội: Sửa đổi tiêu chí số 2 thành “số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đảm bảo giảm ít nhất 10% so với trước khi chuyển hóa (trừ các vụ cờ bạc, mại dâm)”.

Đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế phải đảm bảo 02 tiêu chí: Cuối kỳ chuyển hóa không có các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất, tàng trữ, mua bán hàng giả, hàng cấm có tổ chức hoặc tái phạm nhiều lần; Không để xảy ra các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phức tạp không được phát hiện, xử lý kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong Nhân dân.

Đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm phải đảm bảo 02 tiêu chí: Cuối kỳ chuyển hóa không có các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong Nhân dân; Không để xảy ra các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường chậm phát hiện, xử lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy phải đảm bảo 02 tiêu chí: Không để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp hoặc hình thành các điểm, tụ điểm mới về mua bán, tàng trữ, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc trong Nhân dân; Quản lý, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện hiệu quả, kiềm chế phát sinh người nghiện mới và người sử dụng trái phép chất ma túy so với trước khi chuyển hóa./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.042
   Online: 36