Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 20/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BCT, bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Thông tư số 08/2022/TT-BCT xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.452
   Online: 4