Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Tại tỉnh Cao Bằng, trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2022, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho trên 100 đại biểu đại diện Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, pháp chế các Sở, ngành của các cơ quan, đơn vị 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Đối với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, dự hội nghị tập huấn, đồng chí Hà Thị Đào - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở.

Theo đó, đại biểu dự hội nghị đã được các báo cáo viên của Bộ Tư pháp là các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp thông tin, trao đổi 04 chuyên đề: Chuyên đề về một số vấn đề chung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật - Tình hình thực hiện Đề án 242/QĐ-TTg và những vấn đề đặt ra. Những nội dung chủ yếu của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Chuyên đề về kỹ năng xem xét, đánh giá tính kịp thời đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết và tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính đồng bộ, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; Chuyên đề kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Chuyên đề kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động thu thập thông tin, xử lý thông tin, kiểm tra, xử lý kết quả và xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đại biểu đề nghị các báo cáo viên Bộ Tư pháp làm rõ nội hàm của khái niệm “Theo dõi tình hình thi hành pháp luật”; các biện pháp nâng cao hiệu quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị; cơ chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; cơ chế cộng tác viên thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; phân biệt trường hợp hủy bỏ, bãi bỏ văn bản QPPL và quan hệ với quy định về thẩm quyền của Chủ tịch UBND trong Luật tổ chức chính quyền địa phương…

Việc tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.782
   Online: 30