Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 31/5/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá, thảo luận về các giải pháp và sự tác động trong việc nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương”. Đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo; gần 40 đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện UBND cấp huyện; đại diện một số UBND cấp xã; đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đồng chí là thành viên tham gia thực hiện đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các thành viên đề tài trình bày báo cáo tham luận về giải pháp chung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và giải pháp nâng cao chất lượng trong từng lĩnh vực công tác pháp chế; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trình bày tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá về các giải pháp, tác động của các giải pháp được tổ chức chủ trì đề tài xây dựng. Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội thảo đã thẳng thắn trao đổi, góp ý kiến về các giải pháp cũng như việc áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các đơn vị, địa phương.

Quang cảnh buổi hội thảo khoa học

    Thông qua Hội thảo, cơ quan chủ trì đề tài đã được lắng nghe ý kiến của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp về các giải pháp, đánh giá tác động của các giải pháp nâng cao chất lượng công tác pháp chế được đề xuất, cũng như tính hiệu quả, khả thi trong việc áp dụng các giải pháp này vào thực tế các đơn vị; qua đó, làm cơ sở cho các thành viên đề tài tiếp thu, điều chỉnh kết quả nghiên cứu, đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất trong triển khai thực hiện các giải pháp của đề tài, góp phần nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.703
   Online: 15