Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

1. Sổ tay Bảo vệ môi trường làng nghề và an toàn cuộc sống.

2. Sổ tay Xây dựng mô hình tổ chức quản lý bảo vệ môi trường làng nghề.

3. Sổ tay Các phương pháp phân loại, thu gom, giảm thiểu, xử lý CTRSH nông thôn.

4. Bộ 02 quạt truyền thông về quản lý, xử lý, giảm thiểu CTRSH nông thôn.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 351.398
   Online: 14