Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trên cơ sở Hướng dẫn số 51/HD-TLĐ, ngày 08/3/2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Chương trình phối hợp số 165/CTPH-TP-LĐTB&XHLĐLĐ-HHDN ngày 10/3/2022 giữa Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh năm2022; Kế hoạch số 29/KH-BATGT ngày 16/3/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2022. Liên đoàn lao động tỉnh (LĐLĐ tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-LĐLĐ ngày17/3/2022 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Tư vấn pháp luật năm 2022; chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật - tư vấn pháp luật (viết tắt là TTPBPL-TVPL) năm 2022; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan, người sử dụng lao động tổ chức TTPBPL - TVPL. Các cấp công đoàn tiếp tục duy trì việc tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động văn hóa thể thao lồng ghép với TTPBPL -TVPL... Kết quả đạt được như sau:

Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn, nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội đến đoàn viên, CNVCLĐ, như: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư TW Đảng; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư TW Đảng; Quyết định số 1260/QĐ-TTg, ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”; Chỉ thị số 02-CT/TW của Tỉnh ủy Bắc Kạn về chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; phòng chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tội phạm mua bán người; về biển đảo, phân giới cắm mốc…

Tuyên truyền các văn bản pháp luật, như: Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải cơ sở; Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng; Luật Thi hành án (sửa đổi); Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi); Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Trung ương, Tỉnh và các ngành tổ chức; tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ tham gia xây dựng dự thảo các văn bản: Luật dân chủ cơ sở, Luật đất đai (sửa đổi), Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)…

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn được thông qua các hình thức, như: phối hợp với các ngành chức năng trực tiếp tuyên truyền tại cơ sở; qua tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động” năm 2022; tuyên truyền trên sóng Đài phát thanh & truyền hình Bắc Kạn; đăng tải các chuyên mục trên Báo Bắc Kạn, trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh, trên nhóm Zalo, facebook Lao động và Công đoàn Bắc Kạn; phát tờ gấp tuyên truyền; qua hồ sơ công việc, hòm thư công vụ hoặc lồng ghép tại các hội nghị của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt công đoàn. Cụ thể như: LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đài phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn xây dựng, phát sóng 5 chuyên mục về tuyên truyền pháp luật lao động, An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội; 10 chuyên mục đăng trên Báo Bắc Kạn, đăng trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh tỉnh 120 tin, bài có các nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật; tuyên truyền các chế độ chính sách trên nhóm facebook Lao động và Công đoàn Bắc Kạn; cấp phát gần 10.000 tờ gấp tuyên truyền về Bộ Luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật phòng chống tác hại thuốc lá, Luật Bảo hiểm xã hội. Các cấp công đoàn tổ chức, phối hợp tuyên truyền được 22 cuộc, cho 2.829 lượt đoàn viên, CNVCLĐ. Nhân dịp “Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động”, LĐLĐ tỉnh chủ trì phối hợp với sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Tỉnh đoàn Bắc Kạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 02 cuộc tuyên truyền về chế độ chính sách pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn cho 720 lượt đoàn viên, CNVCLĐ.

Tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại huyện Chợ Đồn (tháng 5/2022)

Về công tác tư vấn pháp luật

Công tác tiếp đoàn viên, người lao động được LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn duy trì thực hiện theo đúng quy chế; việc tiếp đoàn viên, tiếp nhận đơn thư, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được công đoàn quan tâm thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó, các cấp công đoàn tập trung tư vấn, giải đáp trả lời về chế độ chính sách còn vướng mắc của đoàn viên, CNVCLĐ dưới nhiều hình thức với các nội dung như: hợp đồng lao động, tiền lương, nghỉ thai sản, chế độ nghỉ phép, làm thêm giờ, nâng lương trước thời hạn, bảo hiểm thất nghiệp, tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2016/NĐ-CP của Chính phủ, luân chuyển cán bộ; đánh giá viên chức; trích nộp kinh phí công đoàn, phụ cấp cán bộ công đoàn, đối tượng kết nạp đoàn viên công đoàn, phương pháp thành lập công đoàn cơ sở…

Văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh và tổ tư vấn pháp luật các cấp đã tiếp nhận 380 ý kiến hỏi, tư vấn trả lời cho 1.100 lượt đoàn viên, CNVCLĐ (Văn phòng tư vấn LĐLĐ tỉnh tư vấn trả lời 09 ý kiến cho 12 đoàn viên, CNVCLĐ, tổ tư vấn các cấp tư vấn trả lời 371 ý kiến cho 1.088 đoàn viên, CNVCLĐ), trong đó tư vấn trả lời trực tiếp 786 trường hợp, tư vấn gián tiếp qua điện thoại 314 trường hợp.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật - tư vấn pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tuân thủ pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.797
   Online: 30