Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trên cơ sở Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 08/04/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Ngày 09/6/2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các xã Thanh Thịnh và Nông Hạ thuộc huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền các văn bản luật có liên quan đến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn. Đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở - Dự và chủ trì Hội nghị; Đại diện chính quyền địa phương và gần 100 đại biểu là Nhân dân của 02 xã Nông Hạ và Thanh Thịnh.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Quang cảnh hội nghị tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tuyên truyền, phổ biến, chỉ dẫn tuân thủ pháp luật liên quan đến các nội dung như: quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng đất, sử dụng rừng; điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng; những hành vi cấm theo quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; quyền và nghĩa vụ của vợ chồng; các hành vi bạo lực gia đình; khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Quang cảnh hội nghị tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của Nhân dân trên địa bàn 2 xã nói riêng và trên phạm vi toàn tỉnh nói chung; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa vi phạm pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 419.033
   Online: 8