Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 03/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 675/QĐ-TTg công nhận thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Bắc Kạn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Chi tiết Quyết định số 675/QĐ-TTg xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 259.650
   Online: 43