Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 15/6/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn họp phiên thứ 2 để đánh giá việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là thành viên Ban chỉ đạo.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý II năm 2022 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; Báo cáo chuyên đề hiện trạng xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng dữ liệu số trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch kiểm tra triển khai các hoạt động Chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương năm 2022; dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đ/c Lô Quang Tuyến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

báo cáo kết quả hoạt động quý II của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.

 

Theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong quý II năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số như: Quyết định ban hành Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định ban hành danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về chuyển đổi số năm 2022; Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh…

Về chuyển đổi nhận thức: Các đơn vị đã tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng/Trang thông tin điện tử của mình. Tính đến nay đã có 71 Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã với 687 thành viên và 107 Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 544 thành viên được thành lập.

Về hoàn thiện hạ tầng số: Thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh, để phục vụ dạy và học trực tuyến, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai phủ sóng 3G và miễn phí, hỗ trợ cước kết nối internet di động; xây dựng 05 trạm BTS đảm bảo vùng phủ sóng; tỷ lệ phủ sóng băng rộng di động tới thôn/bản đạt 96%; tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang đạt 76,6%; tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 70%; ...

Về đảm bảo an toàn thông tin: Công an tỉnh đã thực hiện kiểm tra, rà quét lỗ hổng bảo mật cho 08 huyện, thành phố, 02 sở, ngành, kiểm tra, dán tem an ninh, an toàn thông tin cho các thiết bị công tác, qua kiểm tra đã bóc gỡ gần 1000 virus, mã độc và 28 lỗ hổng bảo mật trên các Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin với các hệ thống liên quan nhằm đảm bảo điều kiện kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo Đề án 06, qua đó đã phát hiện 281 lỗ hổng bảo mật mức độ nghiêm trọng, 217 lỗ hổng bảo mật mức độ cao.

Tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thấp; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến thấp; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến chưa cao; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong tỉnh còn hạn chế; số lượng các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn sử dụng dịch vụ thu hộ, chi hộ, thanh toán qua tài khoản ngân hàng còn thấp; hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với lĩnh vực y tế trên địa bàn còn ít về số lượng và giá trị; số lượng công dân đến cấp tài khoản định danh điện tử còn thấp…

 
 

 

Đ/c Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về

Chuyển đổi số tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia về chuyển đổi số trao đổi, thảo luận, làm rõ nguyên nhân và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xây dựng hệ thống dữ liệu, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu; đầu tư hạ tầng đồng bộ và tuyên truyền hiệu quả về chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh: Chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, yêu cầu các ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch, quy chế liên quan đến thúc đẩy, triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số; tập trung triển khai thực hiện việc hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; thúc đẩy các giải pháp tuyên truyền về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng từng bước hình thành “Công dân điện tử” trong người dân, doanh nghiệp; xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, Chuyển đổi số để các đơn vị, địa phương cùng sử dụng, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.775
   Online: 32