Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 28/5/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể: (1) Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội số: 120/2020/QH14, 24/2021/QH15, 25/2021/QH15) tại Phụ lục kèm theo. (2) Giao mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Phụ lục kèm theo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/5/2022.

Chi tiết Quyết định số 652/QĐ-TTg xem file đính kèm

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 229.905
   Online: 10