Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 07/6/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” (viết tắt là Đề án).

Mục tiêu cụ thể của Đề án: (1) Góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất 15% vào năm 2030 so với năm 2014, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050. (2) Tăng cường nhận thức, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với mô hình KTTH; đẩy mạnh ứng dụng mô hình KTTH thúc đẩy xanh hóa các ngành kinh tế. (3) Mô hình KTTH hỗ trợ xây dựng lối sống xanh, khuyến khích phân loại rác thải và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. (4) Mô hình KTTH góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực, cải thiện năng suất lao động và thu nhập của người lao động từ KTTH…

Đề án đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả việc phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/6/2022.

Chi tiết Quyết định số 687/QĐ-TTg xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 417.445
   Online: 23